GEOPHYSICS.sk

Vitajte !

Vitajte na stránkach projektu GEOPHYSICS.sk

Projekt GEOPHYSICS.sk vznikol ako zoskupenie odborníkov z oblasti geológie a geofyziky pre riešenie špecifických projektov z rôznych oblastí praxe.